...

I. GÜNEY ÇELİK RESİM YARIŞMASI

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1. YARIŞMANIN KONUSU: GÜNEY ÇELİK

İlköğretim 1,2,3 ve 4. Sınıf öğrencileri için konu: Güney Çelik’te Çalışmak (Yarışmaya katılacak olan çocuğa, velisi olarak katılım formunda imza atacak olan bir Güney Çelik çalışanı (baba, anne, amca, dede, abi, abla, teyze vs. ) tarafından; Güney Çelik’te çalışmanın nasıl bir şey olduğu anlatılacaktır; çocuğun kendisine anlatılanları iç dünyasında yorumlayıp resmetmesi beklenmektedir.)

a ) Ortaöğretim 5,6,7 ve 8. Sınıf öğrencileri için konu: Çocuğun Gözünden Güney Çelik (Yarışmaya katılacak olan çocuğa, velisi olarak katılım formunda imza atacak olan bir Güney Çelik çalışanı (baba, anne, amca, dede, abi, abla, teyze vs. ) tarafından; Güney Çelik’in nasıl bir yer olduğu, değerleri ve önem verdiği şeyler anlatılacaktır; çocuğun kendisine anlatılanları iç dünyasında yorumlayıp resmetmesi beklenmektedir.)

2. YARIŞMANIN KAPSAMI

Güney Çelik A.Ş. bünyesinde çalışan personellerin ilkokul ve ortaokul düzeyindeki tüm çocuklarını kapsamaktadır.

3. YARIŞMANIN AMACI

Güney Çelik A.Ş. tarafından düzenlenen bu yarışma ile personellerimizin ilkokul ve ortaokul düzeyindeki çocuklarının sanatsal faaliyetlere olan ilgi ve merakının uyandırılması amaçlanmaktadır.

Genç nesillerin dinamik, düşünen ve çevresini gözlemleyebilen bir doğrultuda yetişmeleri temel ilkelerimizden biridir. Bu anlayışla ‘’Güney Çelik’’ olgusunun resmedilmesi, çocuğun aile bireylerinden birinin ya da bir kaçının çalıştığı ortamı nasıl yorumladığı ve burada çalışan olmanın çocukta uyandırdığı duygu ve düşünceleri anlamak için önem arz etmektedir.

Bu yarışmanın ana fikrinden esasla şu maddeler amaçlanmaktadır.

 • * Çalışan bireyin, çalıştığı ortamı ve yaptığı işi olumlu olumsuz yönleriyle ailesiyle paylaşmasını sağlamak, çocukta meslek bilinci oluşturmak,
 • * Çocuk ve çalışan aile bireyi iletişimini güçlendirmek,
 • * Çocuğun gözünden çalışma olgusunu anlamak,
 • * Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri ve çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak,
 • * Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak,
 • * Hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımları sağlamak.

4. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

a ) Genel Şartlar

 • 1. Yarışmaya katılan tüm çocuklarımızın Güney Çelik A.Ş. çalışanlarının çocukları olması gereklidir.
 • 2. Yarışmaya katılım iki kategoride olacaktır. Birinci kategori ilköğretim 1,2,3 ve 4. Sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. İkinci kategori ortaöğretim 5,6,7 ve 8. Sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.
 • 3. Yarışmaya katılım iki kategoride olacaktır. Birinci kategori ilköğretim 1,2,3 ve 4. Sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. İkinci kategori ortaöğretim 5,6,7 ve 8. Sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.
 • 4. Katılımcılar, daha önce herhangi bir yarışmada derece (birinci, ikinci, üçüncü, mansiyon, özel ödül, sergileme) almış ve herhangi bir kaynakta basılmış eserleriyle yarışmaya katılamazlar.
 • 5. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve genel ahlak ilkelerine uymayan, siyasi amaçlara hizmet eden veya reklam unsuru içeren resimler yarışma dışı bırakılacaktır.
 • 6. Her çocuk(katılımcı) en fazla bir eser ile yarışmaya katılabilir. Veli olarak böyle bir sınır yoktur.
 • 7. Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım haklarını Güney Çelik Hasır ve Demir Mam. San. Tic. A.Ş. ‘ye verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve Sınai Haklar Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Güney Çelik Hasır ve Demir Mam. San. Tic. A.Ş. ‘ye izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 8. Yarışmaya katılan kişiler, eserlerinin Güney Çelik A.Ş. tarafından her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar.
 • 9. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını aynen kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Güney Çelik A.Ş. ‘ye aittir. Güney Çelik A.Ş. gerekli gördüğü durumlarda şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • 10. Yarışmaya katılan eserler, Güney Çelik A.Ş. tarafından www.guneycelik.com.tr adresi üzerinden, ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. faaliyetlerinde kullanılabilir.
 • 11 .Seçici Kurul, değerlendirmesi sonucunda tüm katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.

b ) Teknik Şartlar

 • 1.Resimde kullanılacak teknik, katılımcıların tercihine bırakılmıştır.
 • 2.Yarışmacılar; kara kalem, kuru boya, pastel, yağlıboya, akrilik, guaj, kolaj, toplama malzemelerle yapılmış çalışmalar vb. her türlü teknikte çalışılmış eserleri ile yarışmaya katılabilirler.
 • 3.Yarışmaya gönderilen eserler, en az 29,7x42 cm (A3 boyutunda) veya en fazla 35x50 cm boyutlarında resim kağıdı üzerine olacaktır.
 • 4.Çalışmaya dijital resimlerle katılmak yasaktır.
 • 5.Resimler, sadece kağıt üzerinde çalışılacaktır. Bunun dışındaki materyaller kabul edilmeyecektir.
 • 6.Yarışmaya gönderilecek eserlerde paspartu olmamalıdır.
 • 7.Resimlerin ön yüzünde isim, imza vb. herhangi bir bilgi olmayacaktır.
 • 8.Eserlerin arka yüzünde firma tarafından kendilerine verilmiş yarışma katılım formunun imzalı tesliminin İnsan Kaynakları Departmanına teslim edilmesi esnasında kendilerine verilmiş olan rumuzun yazılması gereklidir. Rumuz yazılmayan ya da isim, soy isim veya çalışan personelin adını gösteren bilgiler içeren eserler değerlendirmeye girmeyecektir.
 • 9.Yarışma katılım formu önemli tarihler kısmında belirtilen aralıkta; çalışan personel ve katılan öğrenci tarafından imzalı olarak İnsan Kaynakları Departmanına teslim edilmelidir.
 • 10.Son katılım tarihinden önce resmin yıpranmadan teslim edilmesi personellerimizin sorumluluğundadır.

5. BAŞVURULAR ve ESERLERİN GÖNDERİLMESİ

 • a) Başvurular iki kategoride olacaktır.
 • b) İlkokul ve ortaokul düzeyi için farklı katılım formları olması ve çalışanların çocuklarının farklı kategoride olması nedeniyle; Katılım Formları talebe istinaden verilecektir.
 • c) Yarışmaya katılmak isteyen çocukların kategorisini ve sayısını Departman Amirine, İnsan Kaynakları Departmanına ya da Vardiya Amirlerine belirten personellerimize ilgili katılım formu verilecektir.
 • d) Katılım Formu doldurmayan yarışmacıların eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • e) Katılım kriterlerine uymayan eserler değerlendirilmeyecektir.
 • f) Eserlerin en geç 12.04.2019 tarihine kadar Güney Çelik A.Ş. İnsan Kaynakları Departmanına teslim edilmesi gereklidir.
 • g) Eserlerin sağlam teslim edilmesi ve teslim formunun imzalanması personellerin sorumluluğundadır.

6. ÖNEMLİ TARİHLER

 • a) Katılım Formu Son Teslim Tarihi: 05.04.2019
 • b) Eser Son Teslim Tarihi: 12.04.2019
 • c) Değerlendirme ve Kazananların İlanı: 19.04.2019
 • d) Ödül Töreni: 23.04.2019

7. ÖDÜLLER

a ) İlköğretim Kategorisi
 • 1. Birincilik Ödülü: Tam Cumhuriyet Altını
 • 2. İkincilik Ödülü: Yarım Cumhuriyet Altını
 • 3. Üçüncülük Ödülü: Çeyrek Cumhuriyet Altını
 • 4. Mansiyon Ödülü: Gram Altın
a ) Ortaöğretim Kategorisi
 • 1. Birincilik Ödülü: Tam Cumhuriyet Altını
 • 2. İkincilik Ödülü: Yarım Cumhuriyet Altını
 • 3. Üçüncülük Ödülü: Çeyrek Cumhuriyet Altını
 • 4. Mansiyon Ödülü: Gram Altın